DUNG MÔI JOTUN THINNER No. 2

Mô tả sản phẩm

Đây là chất pha loãng sơn. Được thiết kế nhằm cải thiện khả năng giàn trải của sản phẩm Jotun alkyd và sơn gốc dầu. Còn có thể được sử dụng để làm chất vệ sinh bơm sơn, thiết bị trước và sau khi sơn.


Mục đích sử dụng

Đặc biệt thích hợp dùng làm chất pha loãng cho sơn alkyd và sơn gốc dầu. Đề nghị sử dụng như mô tả trên các bảng thông số kĩ thuật riêng biệt hay hướng dẫn thi công của sản phẩm.
Khi chất pha loãng được dùng như dung môi làm sạch, việc sử dụng phải tuân theo qui định hiện hành tại địa phương.


Đóng gói

Jotun Thinner No. 2 đóng gói thùng 05 lít hoặc 20 lít

Call Now Button0966547939