SƠN JOTUN FUTURA CLASSIC

Mô tả sản phẩm

Đây là loại sơn 2 thành phần gốc aliphatic acrylic polyurethane đóng rắn hóa học. Sản phẩm này có bề mặt hoàn thiện bóng với độ bền bóng tốt. Sản phẩm này là loại sơn có phần trăm thể tích chất rắn cao. Sản phẩm có đặc tính dễ thi công, ít gây bụi sơn khô. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.


Mục đích sử dụng

Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho mạn khô, boong tàu và cấu trúc thượng tầng.
Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.


Màu sắc

SƠN JOTUN FUTURA CLASSIC sử dụng màu sắc theo bảng màu và hệ thống pha sơn công nghiệp tự động (MCI)


Đóng gói

Jotun Futura Classic đóng gói theo bộ: 20lit

Call Now Button0966547939